Cinneadh (AE) 2020/2025 ón gComhairle an 4 Nollaig 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, laistigh de Chomhchoiste LEE a bhaineann le leasú ar Iarscríbhinn IV (Fuinneamh) a ghabhann le Comhaontú LEE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)