Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/15 av den 14 december 2018 om antagande av en tredje uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska stäppregionen [delgivet med nr C(2018) 8522]