Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/15 оd 14. prosinca 2018. o donošenju trećeg ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za stepsku biogeografsku regiju (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8522)