Sag T-457/17: Rettens dom af 25. september 2018 — Medisana mod EUIPO (happy life) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket happy life — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 2, i forordning 2017/100])