Comunicare de completare a Comunicării din partea Guvernului Republicii Polone în temeiul Directivei 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor din zona „Królówka” (2020/C 83/11) 2020/C 299/05