Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10035 — Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 419/16