Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10035 – Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 419/16