Causa C-505/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 luglio 2018 — COPEBI SCA / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)