Sag C-505/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 30. juli 2018 — COPEBI SCA mod Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)