Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1197/2014, 5. november 2014 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril