Kawża C-266/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tas- 16 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Il-Pajjiżi l-Baxxi) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co. vs College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, li preċedentement kienet College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen ( “Ambjent — Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Direttiva 91/414/KEE — Aċċess pubbliku għall-informazzjoni — Direttivi 90/313/KEE u 2003/4/KE — Applikazzjoni ratione temporis — Kunċett ta’ ‘tagħrif dwar l-ambjent’ — Kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjali u industrjali” )