Pomoc państwa — Portugalia — Pomoc państwa C 17/2006 (poprzednio: N 3/2006) — Pomoc szkoleniowa dla Auto Europa — Automóveis Lda., Portugalia — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)