Zaak C-244/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 8 november 2012 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Artikelen 43 EG en 56 EG — Stelsel waarbij voorafgaande vergunning is vereist voor verkrijging van stemrechten die overeenkomen met meer dan 20 % van maatschappelijk kapitaal van bepaalde „strategische naamloze vennootschappen” — Stelsel van controle achteraf voor bepaalde beslissingen van deze vennootschappen)