Mišljenje Europskog odbora regija o Modelima lokalne odgovornosti za energiju i uloga lokalnih energetskih zajednica u energetskoj tranziciji u Europi