Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007—2013 — Kansallinen aluetukikartta: Saksa