Regulamentul (UE) 2020/785 al Comisiei din 9 iunie 2020 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de cromafenozidă, fluometuron, pencicuron, sedaxan, tau-fluvalinat și triazoxid din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)