Združeni zadevi C-262/18 P in C-271/18 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 11. junija 2020 – Evropska komisija/Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Slovaška republika, Union zdravotná poist'ovňa a.s. (Pritožba – Državne pomoči – Člen 107(1) PDEU – Sistem socialne varnosti – Zavodi za zdravstveno zavarovanje – Pojma „podjetje“ in „gospodarska dejavnost“ – Socialni namen – Načelo solidarnosti – Državni nadzor – Celovita presoja – Možnost ustvarjanja dobička – Omejena konkurenca glede kakovosti in ponudbe storitev zdravstvenega zavarovanja)