Cauzele conexate C-262/18 P și C-271/18 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 iunie 2020 – Comisia Europeană/Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Republica Slovacă, Union zdravotná poist'ovňa a.s. [Recurs – Ajutoare de stat – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Sistem de securitate socială – Organisme de asigurări de sănătate – Noțiunile de „întreprindere” și de „activitate economică” – Finalitate socială – Principiul solidarității – Control exercitat de stat – Apreciere globală – Posibilitate de a urmări profit – Concurență reziduală în ceea ce privește calitatea și oferta de prestații de asigurări de sănătate]