Kawżi magħquda C-262/18 P u C-271/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-11 ta’ Ġunju 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Ir-Repubblika Slovakka, Union zdravotná poist’ovňa a.s. (Appell – Għajnuna mill-Istat – Artikolu 107(1) TFUE – Sistema ta’ sigurtà soċjali – Korpi ta’ assigurazzjoni għall-mard – Kunċetti ta’ “impriża” u ta’ “attività ekonomika” – Skop soċjali – Prinċipju ta’ solidarjetà – Kontroll mill-Istat – Evalwazzjoni globali – Possibbiltà li jiġu mfittxija l-profitti – Kompetizzjoni residwa fir-rigward tal-kwalità u tal-offerta tal-benefiċċji ta’ assigurazzjoni għall-mard)