Sujungtos bylos C-262/18 P ir C-271/18 P: 2020 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Slovakijos Respublika, Union zdravotná poist'ovňa a.s. (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Socialinio draudimo sistema – Sveikatos draudimo įstaigos – Sąvokos „įmonė“ ir „ekonominė veikla“ – Socialinis tikslas – Solidarumo principas – Valstybės kontrolė – Bendras vertinimas – Galimybė siekti pelno – Likutinė konkurencija dėl sveikatos draudimo paslaugų kokybės ir pasiūlos)