Umowa WE/USA o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (10972/2007 - COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))