Aftale EF/USA om civil luftfartssikkerhed * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. januar 2009 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed (10972/2007 - KOM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS))