Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2017 van de Commissie van 17 november 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit