Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9954 — Sumitomo/AAR/JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 342/05