Υπόθεση C-368/04: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) με διάταξη της 12ης Αυγούστου 2004 στην υπόθεση 1) Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2) Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH και 3) Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. & CO KG κατά 1) Finanzlandesdirektion für Tirol, 2) Finanzlandesdirektion für Steiermark και 3) Finanzlandesdirektion für Kärnten