Rapport lill-kumitat ewropew tat-titoli u lill-Parlament Ewropew dwar il-konverġenza bejn l-Istandards Internazzjonali tar-Rapportaġġ Finanzjarju (IFRS) u l-Prinċipji tal-Kontabbiltà Ġeneralment Aċċettati (GAAPs) nazzjonali ta' pajjiżi terzi SEG(2010)681 final