Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/733 оd 5. svibnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 887/2011 i Provedbene uredbe (EU) 2017/961 u pogledu naziva nositelja odobrenja bakterije Enterococcus faecium CECT 4515 kao dodatka hrani za životinje i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/1395 u pogledu naziva nositelja odobrenja bakterije Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 kao dodatka hrani za životinje (Tekst značajan za EGP)