Verordening (EEG) nr. 1081/77 van de Raad van 17 mei 1977 houdende tijdelijke schorsing van de steun voor de aankoop van melkkoeien en van vaarzen die bestemd zijn voor de melkproduktie