Euroopan Keskuspankin Päätös (EU) 2020/187, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2020/8) (uudelleenlaadittu)