Decizia nr. 4/2014 a Comitetului pentru comerț UE–Columbia-Peru din 16 mai 2014 Adoptarea regulamentului de procedură al grupului de experți în domeniul comerțului și al dezvoltării durabile menționat la articolul 284 alineatul (6) din Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte [2015/1048]