Besluit nr. 4/2014 van het Handelscomité EU-Colombia-Peru van 16 mei 2014 tot vaststelling van het reglement van orde voor de Groep van deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling als bedoeld in artikel 284, lid 6, van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds [2015/1048]