ES, Kolumbijas un Peru tirdzniecības komitejas Lēmums Nr. 4/2014 (2014. gada 16. maijs) Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, 284. panta 6. punktā minētā Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības ekspertu grupas reglamenta pieņemšana [2015/1048]