2014 m. gegužės 16 d. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos komiteto sprendimas Nr. 4/2014, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo 284 straipsnio 6 dalyje nurodytų prekybos ir darnaus vystymosi srities ekspertų grupės darbo tvarkos taisyklių priėmimas [2015/1048]