EU:n sekä Kolumbian ja Perun kauppakomitean päätös N:o 4/2014, annettu 16 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen 284 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän asiantuntijaryhmän työjärjestyksen hyväksyminen [2015/1048]