ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee otsus nr 4/2014, 16. mai 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 284 lõikes 6 osutatud kaubanduse ja säästva arengu eksperdirühma kodukorra vastuvõtmine [2015/1048]