Rozhodnutie Komisie z 06/06/2011 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6221 - COLGATE PALMOLIVE / SANEX BUSINESS) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)