Zaak C-161/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 april 2020 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk [Niet-nakoming – Richtlijn 2009/147/EG – Behoud van de vogelstand – Vergunningen voor de voorjaarsjacht op de mannelijke “houtsnip” (Scolopax rusticola) in de deelstaat Niederösterreich (Oostenrijk) – Artikel 7, lid 4, en artikel 9, lid 1, onder c) – Geen “andere bevredigende oplossing” – Begrip “kleine hoeveelheden”]