Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 176, 5 lipiec 2011