Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 3, 6 styczeń 2012