Euroopan unionin virallinen lehti, C 3, 6. tammikuuta 2012