Catalogul comun al soiurilor de plante agricole Suplimentul 2021/2 (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 42/01