COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 și a unei directive de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare Prezenta comunicare se referă atât la COM (2018) 113 final – 2018/0048 (COD), cât și la COM (2018) 99 final – 2018/0047 (COD)