asia C-348/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 27.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato — Italia) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Ennakkoratkaisupyyntö — Maito- ja maitotuotealan lisämaksu — Asetus (ETY) N:o 3950/92 — 2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta — Kultakin tuottajalta perittävän lisämaksuosuuden vahvistaminen — Käyttämättömien viitemäärien uudelleenjako — Kansallinen toimenpide, jolla käyttämättömät määrät jaetaan uudelleen objektiivisten etuoikeusperusteiden mukaisesti)