Komisijos Sprendimas (ES) 2020/36 2020 m. sausio 15 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo dėl pinigų priedas