Kommissionens afgørelse (EU) 2020/36 af 15. januar 2020 om ændring af bilaget til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Andorra