Rozhodnutí Komise (EU) 2020/36 ze dne 15. ledna 2020, kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Andorrským knížectvím