Tacis-programmet - Nuklear Sikkerhed Meddelelse om opfordring til afgivelse af bud fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber finansieret inden for rammerne af Tacis-programmet