Písomná otázka E-0363/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Diskusia o chrípke typu A(H1N1) a farmaceutický priemysel