Uredba Komisije (ES) št. 672/2005 z dne 28. aprila 2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 487/2005