Věc C-93/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. července 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bezirksgericht Schwechat – Rakousko) – JU v. Air France Direktion für Österreich